НАШИТЕ ОБЕКТИ И ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Европейска спецификация

Европейска спецификация за пръскан бетон…СЪДЪРЖАНИЕ: 1. ОБХВАТ, 2. ИЗПОЛЗВАНИ СТАНДАРТИ, 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 4. Съставни материали…

Предимства на торкрет бетон

Технологията на пръскане на бетона има много предимства: Бетоновата смес може да се пръска (нанася) на най-различни повърхности…

Сухо / мокро торкретиране

До 1950 година се използва само методът сух торкрет. При този метод бетонът под формата на суха смес се сипва в контейнер…