ПОМПА МИКСЕР (ПУМИ) ПОД НАЕМ

ТРАНСПОРТИРАНЕ И ИЗПОМПВАНЕ НА БЕТОН

Торкрет експерт ЕООД разполага с  помпа миксер (ПУМИ)  IVECO MAGIRUS – мобилна помпа със стела 28 + 4 метра и миксер със обем 7 м3 (бетоновоз с помпа и стрела)

Ако се нуждаете от услугата на помпа-миксер, може да се свържете с нас на телелефон 0878333888 ,  0886189918 или имейл office@torkret.expert

Цената на една машиносмяна или половин машиносмяна се определя от местоположението на обекта и количеството бетон което трябва да се изпомпи.

Цената на бетона се определя от вида на бетон – обикновен бетон, мразоустойчив бетон, бетони с пластификатор за ранно декофриране, водонепропусклив , дребнозърнест бетон, специален бетон и др.

За да можем да изпълним желаната от вас услуга, моля свържете се с нас възможно най-рано, тъй като графикът на бетоно-помпата е пълен за поне 7-10 дни напред.

Предимства на ПУМИ пред стандартна мобилна бетон помпа и бетоновоз

Пумито съчетава помпа и миксер върху един камион (бетоновоз с помпа и стрела), откъдето идва по-ниската  цена, спрямо наемането на бетоновоз и мобилна помпа отделно. Пумито заема място колкото един брой камион (2,40 х 10.00 х 4,00 м), вместо два. Изключително подходящо за неголеми обекти – къщи, ниски сгради и др. Пумито разполага с Z стрела.

Квалифициран екип, Професионално оборудване, Дългогодишен опит