Инжектиране на бетон

Какво е инжектиране на бетон?

Инжектирането на бетон представлява технология чрез която посредством отвори се инжектират (нагнетяват) различни смеси и разтвори – циментови разтвори, акрилати, полиуретан, смоли и др.

Основните цели на инжектирането на бетон са хидроизолация, спиране на течове, структурно укрепван.

Инжектиране на бетон с цел структурно укрепване

За постигане на структурно възстановяване на елементи от конструкции и съоръжения (структурно укрепване) се използват определени силово свързващи ниско вискозни смоли на циментова основа или епоксидни, съвместими с влага. При инжектиране на смоли  под налягане се постига дълбоко проникване на материала и пълно запълване на   кухините, пукнатините и фугите. При този метод се постига отлична връзка между стар и нов бетон или бетон и метал.

Хидроизолация чрез инжектиране

Хидроизолирането на основите на сгради е от особено значение. Ако тя не е добре изпълнена, съвсем скоро влагата и течовете са налице. Добрата хидроизолация е от особено значение по много причини.

Най-честите проблеми  от не добра хидроизолация са наводненията, влагата, мухъл, плесен, като течовете и влагата са предимно по шевовете / фугите на фундаментът, разрушаване на бетона, тухлите и хоросана, корозия на арматурата, отлепяне на мазилката и много други. За съжаление обикновената замазваща хидроизолация  не винаги може трайно да реши тези проблеми, затова се използва инжектиране на бетона с различни разтвори.

За да спрем течовете и просмукването на влага, ние предлагаме инжекционни хидроизолации  – полиуретан, смоли, акрилати, микроцименти и др. подходящи за инжектиране в компрометираните подове, стени, шевове, фуги и местата които съединяват отделните конструкции, стена-под. Чрез инжектиране на смеси, разтвори или смола в бетон или друга проблемна повърхност, могат да се гореизброените проблеми. Тези смеси и разтвори в повечето случаи са водоактивни материали и бързодействащи смоли. При контакт с вода те увеличават обема си. Проникват бързо и лесно в фуги, пукнатини, микропукнатини и пори. Така образуват маса с  много добра адхезия към основата.

Тези смеси могат да се инжектират  във бетон,  тухлена зидария, камък, керамика и др.  Изборът на инжекционна смес зависи от конкретният проблем, който трябва да бъде разрешен. Определя се от специалист след оглед на обектът.

Изпълняваме хидроизолация и спиране на течове с инжектиране на бетон на:

 • Основи на сгради
 • Сутерени
 • Подземни гаражи
 • Мазета
 • Складове
 • Партерни етажи – офиси, магазини и др.
 • Асансьорни шахти
 • Силози
 • Трафопостове
 • Тунели

За какво се използва хидроизолацията посредством инжектиране на бетони и др.

 • Спиране на течове
 • Хидроизолация на основи на сгради, там където има проблеми с подземни води
 • За ремонт на бетонни, тухлени и каменни повърхности
 • При ново строителство на сгради
 • Хидроизолиране на подземни помещения, паркинги, складове и др.
 • Хидроизолация на хидротехнически съоръжения, басейни, резервоари, изкуствени езера и др.
 • Инжектиране на пукнатини
 • Уплътняване и инжектиране на фуги
 • Поправка на пукнатини в бетон
 • Спиране на течове от дилатационни фуги
 • Уплътняване на течове в прехода на метални тръби преминаващи през стени / тавани / под или др.
 • За отстраняване на напоени течове

Причини за влагата и течовете са:

 • Компрометиране на хидроизолацията по време на строителството
 • Концентриране на напрежение и изчерпване на якостта на опън в съответната зона
 • Неправилна технология на полагане на бетоновата смес, не добро вибриране, прекъсване на процеса, некачествено уплътнен бетон
 • Некачествено направени технологични фуги
 • Високи подпочвени води
 • Протичане на капилярна влага
 • Образуване на конденз

Предимства на инжектирането на разтвори и смеси в бетон и др. с цел хидроизолация:

 • Кратки срокове на изпълнение, бързо отстраняване на теча или друг проблем
 • Не висока цена за инжектиране на бетон
 • Трайно решение на проблема
 • Инжектиране от специалисти, с дългогодишен опит в хидроизолирането, на които може да се разчита
 • Лесно решение на иначе трудни проблеми

Освен с влагата, мухълът,  сухите или влажни пукнатини, ние можем да хидроизолираме и силни активни водни течове, като следваме строго определена технология. При сухите и влажни пукнатини всички инжекционни пакери се инжектират еднократно до запълване на пукнатините. При силни течове или водоносещи съоръжения се инжектира смола с добавки за ускоряване на реакцията и увеличаване тиксотропията на смолата на два пъти, през петнадесет минути.

Метод на работа

Поради невъзможността в повечето случаи  да се направи изкоп  и  да се достигне до  външната част на стената, в  проблемните участъци  от вътрешната страна се инжектира под налягане необходимият разтвор, посредством инжекционна помпа и пакери, като така се спира притокът на вода. Инжекционният материал достига и прониква дори и в най-малките пукнатини, като осигурява пълна водонепропускливост. Материалът взаимодейства с влагата, свързва се с нея и създава непроницаема за водата бариера.

Как се извършва инжектирането на бетон?

Инжектирането се извършва посредством инжекционни помпи и пакери през които под налягане се вкарва сместа. Инжектирането се прави около местата на констатираните течове. Инжектираните материали в контакт с водата стават еластични или твърди уплътнители. Скоростта на реакцията варира от 30 секунди до 10 мин. Етапите на работа са:

 • Старателно почистване на фугите  от останалите кофражи, излишен бетон, нарушена / изронена повърхност, смазки и др. При почистването което се извършва ръчно или машинно се определя от къде , как и колко тече.
 • Пробиване на отвори за пакерите  на разстояние 15 – 80 см един от друг.
 • Измиване на фугите и отворите
 • Монтаж на пакерите под 45 градуса към фугата, с дълбочина на половината от дебелината на стената.
 • Запечатване на фугите с бързовтвърдяващ цимент
 • Приготвяне на сместа за инжектиране, като вида и количеството се определя от специалист
 • Промиване на инжекционната помпа
 • Инжектиране на разтвора / сместа. Започва се от най-ниският течащ пакер за вертикалните фуги или от първият течащ от хоризонталните фуги. Инжектирането продължава докато не се появи материал от следващият пакер или докато не избия някъде в съседство.
 • Демонтаж на пакерите и запечатване на отворите от пакерите с бързовтвърдяващ цимент, с цел да не се изтича инжектираният разтвор.

Какво представляват инжекционните пакери?

Инжекционните пакери са запълващи клапани и съединяват инжектираната повърхност с инжекционното оборудваме. Те са  с еднопосочни клапани разположение на върха на пакера. През тях се инжектират различни материали.  Броят им зависи от мястото, качеството на бетона, арматурата, големината на пукнатините, дълбочината им и други фактори.

Колко струва инжектирнето на бетон?

Тази цена се определя от количеството и вида на инжектираният материал.

Квалифициран екип, Професионално оборудване, Дългогодишен опит