Пробиване на отвори в  бетон

Торкрет експерт ЕООД изпълнява пробиване на отвори с диамантена машина за ядково пробиване.

Пробиване на дупки (отвори) с размер от 12 до 450 мм в стоманобетонни плочи и стени. Пробиването на дупки в бетон има широко приложение в строителството.

Приложения :

    за пробиване на отвори за:

  •            отвори за вентилация и вентилационни въздуховоди
  •            проходи и отвори за тръби и кабели
  •            монтиране на анкери с голям диаметър
  •            монтиране на тръби за водоснабдяване и канализация
  •            монтиране на тръби за отопление и климатизация
  •            отвори за сервизни входове
  •            монтиране на парапери и бариери
  •            отвори за комини
  •            ревизионни отвори
  •           други отвори в тавани, стени, и подове, без удар и вибрации

Квалифициран екип, Професионално оборудване, Дългогодишен опит