Торкрет бетон / Пръскан бетон

                 Торкет бетона / пръсканият бетон е неизменна част от съвременното строителство. Известен преди повече от век, торкрет бетона се използва масово в западна Европа, Америка и всички добре развити страни. Ние разполагаме с модерна торкрет машина висок клас и квалифициран персонал от професионалисти с дългогодишен стаж в чужбина.

Предлагаме следните услуги:

  • Укрепване на колони на сгради
  • Ремонт и укрепване на фасади на сгради и постройки
  • Изграждане на басейни, водохранилища, резервоари и други хидротехничеки съоръжения
  • Изграждане, ремонт и реконструкция на тунели и мостове
  • Укрепване на склонове, свлачища, изкопи, пристанища, ями и др.
  • Заздравяване на повредени бетонни конструкции и площи
  • Изграждане на подземни гаражи, мазета, бункери, складове и други.
  • Подсилаване на всякакви бетонни конструкции
  • Изработване на сложни геометрични контрукции, арки, дъги и други, които не могат да се направят с кофражи и обкиновен бетон.

                  Екипът на ТОРКРЕТ ЕКСПЕРТ разполага с екип от специалисти в областта на полагането на торкрет бетон, като за нас няма неизпълними задачи. Може да се свържете с нас всеки ден на посоченият телефон за връзка или формата за контакт.

                   Пръсканият бетон (торкрет бетон ) е изключително здрав и с много по-добри характеристики от обикновения бетон. Торкрет бетонът съдържа до 70% по-малко вода от стандартният бетон и след изсъхването му не оставя толкова микроджобове през които в последствие е възможно да премине капилярна влага. „Торкрет бетон“ е събирателен термин за пръскан бетон, независимо дали става въпрос за сух или мокър метод. Ние работим предимно със мокър торкрет, така нареченото мокро торкретиране.

                  При мокрият способ има значително по-малко запрашаване, бетонът е по-добре хомогенизиран (сухите съставки + вода+ добавки +фибри) и не на последно място, методът на мокрото торкретиране е сравнително по-евтин в сравнение с сухия метод, поради факта че всички съставки се сместват в бетоновият възел и се използва готова течна бетонова смес, а не се смесват „на ръка“ на строителният обект. При този метод готовата сме от торкрет бетон се подава в торкрет машината и посредством сгъстен въздух и накрайник дюза бетоновата смес се пръска и залепя за предвидената повърхност. Пръсканият бетон е подходящ за почти всякакви повърхности – тухли, скали, камък, бетон, армирани повърхности и т.н.

                     Преди полагане на торкрет бетон, повърхността се почиства, обработва, изкъртват се стари и с разрушена цялост елементи до достигане на здрава повърхност. Едва тогава се полага торкрет бетонът. Тoркрет машината на ТОРКРТ ЕКСПЕРТ е REED A30HP – надеждна, издръжлива, лесна за използване, 82 конски сили, с възможност за регулиране на дебита, 24 м3/h, с хоризонтално изпомпване на бетона до 274 метра и изпомпване по височина на 107 метра. Торкрет машината е подходяща за изпомпване както на торкрет бетон, така и на други бетонови смеси. Торкрет машината е окомплектована с компресор, позиционирани на не големи камиони, с възможност за работа в цяла България.

Квалифициран екип, Професионално оборудване, Дългогодишен опит