Укрепване на Къщи и Сгради

Подходящ способ за укрепване на стари къщи и сгради,  посредством заздравяване на колоните, носещите стени, фасадата или основите е полагането на  слой торкрет бетон (пръскан бетон) върху поставена армировка.

Торкрет бетонът е с  много по-ниско съдържание на вода и много по-голяма якост в сравнение с обикновеният бетон.  Известен преди повече от век, той се е превърнал в неизменна част от съвременното строителство. Торкрет бетонът е подходящ за пръскане върху най-различни повърхности – бетон, тухли, камък, желязо и др.

Как се укрепва къща / сграда чрез торкретиране?

В повечето случаи нженер-конструктор изготвя план за укрепване, който включва последователност от различни строителни работи и необходими материали / добавки и др.

Започва се със старателно почистване на компрометираната повърхност посредством бластиране, с цел отпадане на не здравите участъци и отваряне на порите на бетона при бетонни повърхности). Следва обработване и почистване на оголената армировка (ако има такава), полагане на нова армирана мрежа и торкретиране – пръскане на слой торкрет бетон с дебелина 3-12см в зависимост от изискванията, като за нас НЕ е проблем и пръскането с дебелина до 25-30 см. Подходящи за торкретиране са стари напукани къщи, некачествено построени нови сгради, укрепване на училища, обществени сгради

След торкретиране с цел укрепване и заздравяване, къщата / сградата удължава своя живот, като е и безопасна за ползвателите си.

Подходящи за укрепване са стари, наукани или не добре изпълнени къщи, сгради, жилищни блокове, обществени сгради, училища, всякакви стоманобетонни или тухлени постройки

           заздравяване / укрепване на колони          Укрепване на Районен съд, гр. Разград с торкрет бетон

За колко време се извършва укрепване на къща /  сграда с токркрет бетон?

Необходимото време за укрепване и/или заздравяване на къща / сграда зависи от нейната големина и етажност, както и от броя на процедурите предвидени от проектанта е средно. Торкретирането на обикновена къща е около 10-15 дена, като в някои случаи това може да се случи и в рамките на един ден. При други по-големи обекти са необходими  5-7 дни. Наличието на високопроизводителна техника, както и опитен екип позволява бързо извършване на поставените задачи.

 

Колко струва укрепване на къща / сграда с торкрет бетон?

Цената се определя от множество фактори – дебелината  на слоя на пръсканият бетон,  големина , местоположение,  достъпност до обекта и др.  За да получите точна информация и цена конкретно за Вашият случай,  свържете се с нас на  телефон 0878333888

            Укрепване на Районен съд, гр. Разград с торкрет бетон           заздравяване / укрепване на колони

Ако  до къщата / сградата няма достъп за строителна техника и машини?

Това не е проблем. Оборудването с което разполагаме позволява  торкретиране  посредством изграждане на трасе с дължина над 250 метра.

Защо да изберете нас?

Защото работим изключително бързо и качествено, с рецепти за бетон съответстващи на всички стандарти. Предоставяме и проби от лицензирани лаборатории.

Ние сме укрепвали едни от най-трудните обекти в България, с което сме доказали нашият професионализъм и способност да се справяме с наистина големи трудности.  Опитът и широкият набор от техника с която разполагаме, позволява бързо и качествено изпълнение на всеки проект. Високата производителност води до спестяване на много време и средства. Работим в цялата страна, а когато се налага, дори и през почивните дни.

Квалифициран екип, Професионално оборудване, Дългогодишен опит